Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Soubor nízkoprahově orientovaných služeb je uspořádán do těchto základních programů: 

Kontaktní centrum: slouží ke každodennímu kontaktu s aktivními uživateli omamných a psychotropních látek, kteří v současnosti nechtějí abstinovat. Cílem práce je zabránit nebo alespoň zmírnit riziko škod, spojených s užíváním drog a zastavit sociální propad skrze motivaci k pozitivním změnám v životě uživatele služeb.

Terénní program: jeho hlavním cílem je monitorování skryté populace uživatelů drog ve společnosti, vyhledávání uživatelů drog a poskytování služeb přímo v terénu. Terénní program se nezaměřuje pouze na město Jihlava, ale i na vzdálenější místa jihlavského okresu i dalších přilehlých okresů.

Program pro těhotné uživatelky: je určen pouze pro tuto specifickou skupinu. Využívá metod incentivní (pobídkové) terapie, při níž jsou klientky odměňovány za drobnou, fyzicky nenáročnou práci pro zařízení a kroky stabilizující jejich těhotenství. 

Poradenství: je určeno pro uživatele služeb, kteří jsou motivováni pro další práci a mají zájem změnit svůj dosavadní životní styl a také pro blízké osoby uživatelů (rodiče či partneři). Nejčastěji je používán model individuální práce (jedinci) nebo skupinové práce (rodinné systémy).

Přednášky: Pracovníci CUV provádějí přednáškovou činnost na základě objednávky např. středních škol a středoškolských učilišť, spolupracujících institucí nebo jiných subjektů. Z části jsou besedy realizovány v rámci zařízením směrem k různým subjektům. V obou případech jde o specifický typ přednášek, které představují historii a funkci CUV, služby nabízené v rámci činnosti CUV a upozorňují na rizika spojená s užíváním drog.