Jdi na obsah Jdi na menu
 


Principy práce

 Služby jsou poskytovány na základě níže uvedených principů. Tyto principy slouží k vytvoření vhodných podmínek pro navázání kontaktu a spolupráce s cílovou skupinou. Utváří rámec naší práce, určují limity, podmínky a pravidla poskytovaných služeb.

 

Pracovníci centra se při své práci řídí následující principy:

-         princip nízkoprahovosti – uvědomění si prahů a bariér, které znesnadňují cílové skupině vstup do služby, efektivní práce s nimi ve smyslu jejich snížení či úplného odstranění

-         princip komplexnosti – pracovníci zařízení ctí model bio-psycho-socio-spirituální dimenze každého jednotlivce

-         princip dostupnosti – pružné reagování na potřeby cílové skupiny nabídkou služeb, a to jak časem, tak i místem jejich poskytování (otevírací doba, umístění centra, terénní práce); služby jsou poskytovány všem bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, sexuální orientace, socio-ekonomického statusu a kriminální kariéry

-         princip individuality – respektování jedinečnosti každého člověka, jeho pohledu na svět a přístup k životu; každý jedinec je kompetentní činit jakékoli rozhodnutí dle svého uvážení;  poskytování služby se řídí individuálními potřebami uživatelů

-         princip anonymity – vstup do služby není podmíněn udáním jakýchkoliv osobních údajů, uživatel či zájemce o službu nemusí oznamovat své jméno, věk, místo trvalého bydliště, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost ani další osobní a citlivé údaje

-         princip bezplatnosti – všechny základní služby poskytované v našem zařízení jsou ze zákona bezplatné a to pro všechny bez výjimky