Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Na podzim roku 1998 získala Oblastní charita Jihlava od Magistrátu města Jihlavy do užívání výhodně situovaný dům (10 min pěší chůze z náměstí) za pronájem symbolické částky 1 000,- Kč ročně. Rekonstrukce jedné čtvrtiny domu, jednalo se o kontaktní místnost, kancelář centra a sociální zařízení, proběhla na konci roku 1998. Dne 8. února 1999 bylo Centrum U Větrníku slavnostně otevřeno a zahájilo svoji činnost s provozem pro klienty tři dny v týdnu.

V listopadu r. 1999 jsme získali celou budovu do pronájmu na dobu určitou (10 let) opět za tutéž symbolickou částku nájemného. Tím mohla rekonstrukce pokračovat ve zbývajících prostorách budovy. Z důvodů praktické potřeby se ukázala nutnost rozšířit provoz centra, nejen v kontaktních hodinách, ale i v nabídce služeb. Z toho vyplývalo rozšíření personální, materiálové a prostorové kapacity.

Od počátku roku 2000 souběžně s provozem centra probíhala rekonstrukce celého objektu budovy, která byla skončena v červenci roku 2001. Tím byla také průběžně rozšiřována nabídka centra v oblasti služeb až do dnešní podoby. Současně se upravila i otvírací doba. Ta se ustálila na modelu pondělí až pátek, od 12 do 18 hodin, který byl změněn v roce 2005 na časové rozpětí od 11 do 17 hodin. V roce 2009 došlo zatím k poslední změně otvírací doby, otevřeno je každý pracovní den v době od 11 do 16 hodin.

V roce 2004 byl otevřen pracovní program, keramická dílna, jejíž činnost byla ukončena v roce 2010. Cílem pracovního programu bylo získávání pracovních návyků, které měly US usnadňovat vstup na otevřený trh práce.

Na počátku roku 2005 se rozšířil terénní program do Třeště a Telče. Další rok se začalo zajíždět též do Dačic. V roce 2009 došlo k rozšíření terénního programu i do dalších okresů, čímž zařízení reagovalo na lokální potřeby. Terénní program je tak realizován v dalších obcích - Havlíčkův Brod, Chotěboř, Humpolec a Pelhřimov. V následujícím roce se zrušil Chotěbořský terén a otevřel se nový v Polné.

V roce 2008 došlo k ucelení koncepce přednášek pro školy, jež představují standardní nabídku zařízení i v současnosti.

Snahou centra je nabídnout komplexní ambulantní služby v oblasti sekundární a terciální prevence při respektování situace na drogové scéně v jihlavském regionu.

Centrum svojí nabídkou reaguje na situaci drogové scény v jihlavském regionu. V roce 2010 vznikla ve druhém patře budovy CUV služba následná péče, která se koncem téhož roku přestěhovala do vlastních prostor.

Od roku 2011 má naše zařízení také svůj virtuální obraz v pobodě profilu na Facebooku.

Rok 2012 byl pro naše zařízení rokem stabilizace po prodělaných personálních změnách a také rokem revize a prohlubování kvality nabízených služeb.

V roce 2013 jsme zaměřili svou pozornost také na neinjekční uživatele omamných a psychotropních látek jako obtížněji oslovitelnou část naší cílové skupiny. Výsledkem tohoto rozšířeného pohledu bylo rozšíření nabídky HR materiálu o šňupátka a želatinové kapsle.

Zároveň jsme v tomto roce zintenzivnili naší spolupráci s lékárnami, nejen v Jihlavě, ale i v terénních lokalitách. Podařilo se nám zvýšit počet spolupracujících lékáren a za úspěch považujeme, že v současnosti máme v každém městě, v němž jsme dlouhodobě aktivní, alespoň jednu lékárnu, která s námi spolupracuje formou distribuce tzv. "K" balíčků (balíček se základními potřebami pro bezpečnějčí užití drogy).

Od poloviny roku 2014 funguje na našem zařízení specifický program pro těhotné uživatelky drog, v rámci Česka ojedinělý. Využívá principy incentivní (pobídkové) terapie, při níž jsou uživatelky odměňovány za kroky směřující ke stabilizaci svého životního stylu.

Ve druhé polovině roku jsme naši nabídku rozšířili o filtry pro kuřáky marihuany jako specifický kontaktní nástroj.

Od ledna 2015 jsme zahájili systematickou skupinovou a individuální práci s klientkami VÚ v Janštejně. Práci s touto cílovou skupinou se v současnosti věnujeme jako zřejmě jediné zařízení našeho typu v Česku.