Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrovolnictví

 

 

DOBROVOLNICTVÍ = vědomě a svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, která je poskytována bez nároků na finanční odměnu

Dobrovolnictví je pro naši organizaci nedocenitelným zdrojem pomoci, pro dobrovolníky na straně druhé zdrojem nových zkušeností, zážitků a také příležitostí pro osobní růst.

Dobrovolníkem v našem kontaktním centru se může stát v podstatě každý, komu je více než 20 let, má chuť pomáhat, poznávat nové lidi a zajímavé věci. Hledáme dobrovolníky, kteří jsou komunikativní, empatičtí, časově flexibilní a jsou orientováni na práci s lidmi - prostě ty, kteří dají kus svého volného času, energie, schopností a dovedností ve prospěch našich klientů či našeho zařízení a to v  předem vymezeném časovém i obsahovém rámci.

V Centru U Větrníku je možno vykovávat dobrovolnickou činnost:

v     v přímém kontaktu s uživateli našich služeb:

 

·       v kontaktní místnosti – dobrovolnická činnost spočívá v pomoci pracovníkům při zajištění chodu KM, to znamená zajištění nabídky potravinového a hygienického servisu, dohled nad dodržováním pravidel KM a to nejdůležitější – komunikace s uživateli služeb

·       v terénu – dobrovolník pomáhá streetworkerovi s vyhledáváním a kontaktováním uživatelů drog, monitorováním drogové scény v dané lokalitě a pod jeho vedením může poskytovat i informační servis a asistenční službu

 

v     bez přímého kontaktu s uživateli našich služeb – může se jednat o jakoukoli činnost, která usnadní práci nám či zpříjemnit pobyt uživatelů služeb v našem zařízení, záleží pouze na schopnostech, dovednostech a fantazii zájemce o dobrovolnictví a jeho nabídce; může se jednat např. o správu našich webových stránek, úprava a udržování zahrady, distribuci propagačních materiálů, shánění sponzorských darů pro naše uživatele atd.

Co nabízíme našim dobrovolníkům:

v     práci v příjemném kolektivu a stabilní organizaci

v     účast na společných vzdělávacích i volnočasových aktivitách pracovního týmu

v     možnost supervizí

v     osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti

v     akce konané pro dobrovolníky

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s dobrovolníky.

Bližší informace o dobrovolnické činnosti v Centru U Větrníku:

Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava 586 01

Kontaktní osoba: Petr Göth

Tel.: 736 523 655

E-mail: petr.goth@jihlava.charita.cz