Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíle a cílová skupina

Cíle

       Cílem zařízení je podílet se na ochraně veřejného zdraví a informovanosti v oblasti nealkoholových závislostí následujícími způsoby:

-        minimalizací potenciálních rizik a škod, které uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti mohou v důsledku užívání nelegálních nealkoholových drog nastat

-        předcházením sociálnímu úpadku u uživatelů drog – podpora a udržení socializace, případná resocializace

-        motivací a podporou v abstinenci

-        poskytováním poradenství osobám blízkým

 

Cílová skupina

            Cílovou skupinou jsou osoby v různém stupni závislosti v důsledku zneužívání nelegálních nealkoholových drog a osoby jim blízké.

 

Negativní cílová skupina

-          osoby, které nejsou ohroženy závislostí na nelegálních nealkoholových drogách

-          sociálně vyloučené osoby bez přímého ohrožení závislostí

-          uživatelé, kterým k řešení jejich bio-psycho-socio-spirituálního stavu odpovídají kompetence jiného zařízení