Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Centrum U Větrníku, kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí na nelegálních nealkoholových drogách.

 "Káčko" je slangový výraz pro všechna zařízení tohoto typu.

  

Zřizovatelem Centra U Větrníku je Oblastní charita Jihlava.

 

Zúčastnili jsme se: 

michal-matula-prednasi-o-socialnich-sitich.jpg

Reportáž psaná na obálce

Je čtvrtek ráno, 20. října, a dva zaměstnanci Centra U Větrníku, Michal a Petr, nasedají do automobilu. Mají skvělé auto (Opel Corsa), nádrž plnou benzinu, jasný směr (Třeboň), jasný záměr (účast na Jihočeské Adiktologické Konferenci, dále jen JČAK), balíček tabáku javaanse jongens, oplatky „napolitánky“ a jablko. Vůbec jim nevadí, že v autě nefunguje rádio, alespoň mají na dlouhé cestě dostatek času probrat zásadní témata naší doby: kvalitu vozovky a možnosti její povrchové úpravy nebo nové a ještě novější možnosti propagace a fungování Centra u Větrníku na internetu. Michalovi trochu vadilo, že opěradlo sedačky řidiče je polohovatelné pouze ve své levé polovině, necítil se při řízení úplně komfortně. Cesta jim ubíhala dobře, traktory a řidiče – kloboučníky cestou potkali v menším než malém množství. Přibližně u Jindřichova Hradce pochopili, že fakt, že topení netopí, nebude zřejmě ovlivněn tím, že potřebuje nějaký čas na to, aby se rozehřálo. Když jim těsně před Třeboní uletěl pravý stěrač, byli rádi, že neprší a doufali, že příznivé počasí vydrží i druhý den, kdy se budou vracet zpátky domů.

Přijeli k hotelu Svět právě včas, aby zaparkovali a vyslechli povzbudivý projev k zahájení konference. Tématem letošního ročníku byli mladiství v adiktologických službách. Stejně jako v minulých letech se budou zaměstnanci jihlavského káčka (jak sami familiárně titulují své zařízení) i letos prezentovat aktivní účastí, tentokrát s příspěvkem na téma využití facebooku jako nástroje ve virtuálním terénním programu. Je pro ně ctí, že příspěvek byl organizátory zařazen hned do prvního bloku, spolu s příspěvky ředitele odborných sekcí APSS ČR a krajského protidrogového koordinátora Jihočeského kraje. Registrují první známé tváře, přeci jenom, český adiktologické rybníček je poměrně malý. Michal ale nemá příliš času ani náladu na neformální kontakty, do jeho vystoupení zbývá přibližně hodina. Se zaujetím tedy s Petrem vyslechl odvážný příspěvek krajského protidrogového koordinátora Jihočeského kraje o hrozbě nic neřešícího a zbytečného plošného testování na školách a potom už je řada na něm. V aktivitě ve virtuálním prostoru a využití facebooku patří Centrum U Větrníku v rámci republiky mezi progresivní zařízení a inovátory. A soudě podle ohlasů se podařilo zachytit podstatné věci a příspěvek posluchače zaujal (účastníky konference byl nakonec vybrán mezi tři nejzajímavější příspěvky letošního ročníku, pozn. editora).

Následující oběd překvapil mnohé strávníky hlavně tím, že to, co považovali za předkrm, byl hlavní chod. V rámci odpoledního bloku Michala s Petrem zaujaly zejména příspěvky o výzkumu uživatelů THC ve východních Čechách (mladší uživatelé užívají víc, častěji a utratí za to víc peněz; mnozí jsou zvyklí svou spotřebu částěčně financovat redistribucí), spolupráci terénních pracovníků NZDM a KC (na popud a za finance příslušného kraje) a společném zážitkovém pochodu českých a německých dospívajících kuřáků marihuany (k tomu není co dodat, to byste museli zažít). Roznáška večeře, ač hojné a o dvou chodech, měla téměř hodinu zpoždění, a tak měli naši vyslanci dost času u společného stolu s jinými odborníky řešit některé překvapivé, více či méně adiktologické události, např. fakt, že hroši neumějí plavat. Po večeři v kuloárech oba důkladně upevnili vztahy s členy jiných organizací, navázali dočasné či trvalé kontakty a dostali či dali několik nabídek k recipročním exkurzím.

Druhý konferenční den, pátek, byl fakticky pouze dopolednem, zřejmě proto, aby účastníci ze vzdálenějších lokalit stihli dojet včas domů a nemeškali s případným odjezdem na víkendový pobyt na chalupě. Jednoznačně nejzajímavějšími příspěvky byla zpráva o využití kontrolovaného pití jako způsobu snižování škod u problémových uživatelů alkoholu (a potenciálně snazšího startovního bodu jejich případné abstinence) a příspěvek o nesnadném kontaktu stárnoucího adiktologa s dospívající generací uživatelů návykových látek (autorem pojatý programově polemicky). Michal s Petrem odjížděli z místa konání chudší o zkonzumovaný tabák a jablko (napolitánky dovezl ke svému vlastnímu překvapení Michal až domů), bohatší o mnoho inspirativních zážitků a rozhodně se oba těší na další ročník tohoto výjimečného odborného setkání.

Autor: Michal Matula.

 

13415458_1077127742360519_7454971897392599048_o.jpg

 

 

Jak účinně snižovat rizika braní drog - Letní škola harm reduction SANANIM 2016

Začátkem letošního června se v kempu v obci Měchenice během tří dnů vystřídalo na vzdělávací akci Letní škola harm reduction téměř sto účastníků, včetně lektorů a hostů. Letní škola se konala již posedmé v řadě, celkově je to deváté vzdělávání tohoto typu. Potěšující je zejména stoupající zájem účastníků - pracovníků nízkoprahových služeb pro drogově závislé. Zastoupení zde mělo 45 služeb z celé republiky a blízkého zahraničí. Tradičně akci navštívili kolegové ze Slovenska, nově i kolegyně ze služby z Německa. Letos byla oproti minulým letům přidána otevřená scéna v podobě velkého venkovního stanu, který laskavě zapůjčila další sananimská služba Promile INFO.

 Obsahem vzdělávání a výměny zkušeností je sdílení dobré praxe v komunikaci s klienty terénních programů a kontaktních center, kteří trpí kromě závislosti samotné také mnohými zdravotními a sociálními komplikacemi a dalšími problémy. Na tento základ navazují bloky a workshopy, které doplňují základní znalosti a dovednosti o novinky z praxe či okrajové, avšak neméně zajímavé a podnětné informace a zkušenosti.

 V několika posledních ročnících se osvědčuje i zábavná soutěžní forma - Olympiáda v harm reduction dovednostech. Jednotlivé disciplíny neobvyklou formou přibližují a ilustrují situace, se kterými pracovníci během každodenní práce s drogově závislými přicházejí do styku.

 Prostor pro vyjádření názorů k probíraným tématům najdou frekventatnti v rámci panelové diskuze s odborníky. Každoročně se zvou na Letní školu také významní hosté z oboru adiktologie a protidrogové politiky. V minulosti to byl například národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil či ředitel národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Letos křeslo pro hosta obsadila Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIMu.

 Letní školu v rámci zapsaného ústavu SANANIM organizuje služba Terénní programy. První obnovená Letní škola proběhla v měchenickém kempu v roce 2010. Od té doby je pořádána každý rok v termínech koncem května nebo začátkem června. Vzdělávání je akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací adiktologů.